* توجه : ساعت کار شرکت در غیر ایام ثبت نام همایشها، از ساعت 10 الی 16 می باشد. اطلاعات کامل تماس در بخش تماس سایت موجود می باشد.

دریافت فایل راهنمای کامل برگزاری مراسم : 

دریافت فایل راهنمای کامل برگزاری مراسم

دانلود رایگان فایلهای صوتی اساتید سخنران همایش فروشندگان 5 ستاره :

دریافت فایل صوتی بخشی از سخنرانی فروشندگی حرفه ای : 

دریافت فایل صوتی دکتر ژان بقوسیان

دریافت فایل صوتی بخشی از سخنرانی فن بیان :

دریافت فایل صوتی استاد محمد پیام بهرام پور

اطلاعات برگزاری همایش :
_____________________

روز برگزاری : جمعه 31 مرداد 1393

ساعت : 9 صبح الی 5 بعد از ظهر

مکان : سالن همایشهای هتل پارس تبریز


ژان بقوسیان

 سخنران فروشندگی حرفه ای، بازار یابی تلفنی: ژان بقوسیان
_________________________________

• نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش


محمد پیام بهرام پور

 سخنران فن بیان: محمد پیام بهرام پور
_________________________________
مخاطبین: مدیران فروش، کارشناسان فروش، کارشناسان بازاریابی، منشی ها، دانشجو یان رشته های   مدیریتی،  شرکت های بیمه  و MBA ،تمامی فروشندگان مجتمع های تجاری، شرکت های پخش، بوتیک ها، مسئولین فروش کارخانه ها و فروشندگانی که  از طریق تلفن فروش می کنند و ...
برای آگاهی از شرایط کامل ثبت نام و شرایط اسپانسری فایلهای زیر را دریافت کنید.

دریافت فایل جدید شرایط کامل ثبت نام  : 

دریافت فایل شرایط کامل ثبت نام

دریافت فایل شرایط اسپانسری :

دریافت فایل شرایط اسپانسری